Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Эркектик касиет

Эркектик касиет. Табият ургаачыларга чырайлуулукту, на-зиктикти ченебей берген. Алар жаратылышында биреелерге ойдо
карабай, кыйгач кароо, муңайым, жумшак, күмүш шыңгыр үндүтар-туулаган. Ошон үчүн кыз кыял, назик, кой маарек деп атоо бир гана биздин кыз-келиндерге таандык. Ал эми эркектик сапаттар-дын бири аялдардай эле сылыктык, сыйдалык бар. Улууга улуу-дай, кичүүгө кичүүдөй мамиле кылуу – ата салты. Аны менен ка­тар Кудай Таала табиятында аларга, чынында, сулуулукту анча ыйгарган эмес. Анын табышкердиги, айлакердиги, эр жүрөктүүлүгү, эптүүлүгү, чечкиндүүлүгү, туурадан сез тапкан, ту-юктан жол чапканы ж.б. орошон касиеттери – алардын сулуулугу, кооздугу, көпчүлүккө жагуусу.. Эркектердин чырайлуулугун «аял бет», «кыз бет» деп, анча маани беришпеген. Накылда эр жак-шылары «ат эриндүү, эр мурундуу, жакшынын көзү кор, кулагы кер» – сыяктуу отме сыпаттоолорго эгедер…


Кыргыз