Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Эркектердин ит кыялы

Эркектердин ит кыялы. Бул – жашоодогу терс адаттардан. Мунун ажаан аялдардан айырмасы ичинин тардыгы, ага ит кыялы-нын кошулушу. Аялын кызгануусу. Аялды жаш кезинен башкаруусу. Сөзсүз эркектин эки көзүнүн агы менен тең айлануусу. Андайлар­дын келинчеги өңцүү-түстүүрөөк болот. Бирөөлөрдү каратпоо, карап койсо, жаны чыгып кетүүсү. «Сен эмне эле аны коп карадың, көзүң түшүп калдыбы» ж.б. мына ушундай кызыл камчыга алуусу.

Экинчиден, мында ата-бабалардан калган тукумкуучулукболот. Ал канында дүрбүп турат.

Үчүнчүдөн, атайын аялды башкаруунун бир ыкмасы катары көрүүсү, «Камчысы кайраттуу болсо, катыны уяттуу болот» деген ма-калга апдануусу. Мындан аялынын тилин узартуусу, өчөгүшүүнүн арты чын эле бирөөлөргө бурулуп кетүүсү-акыры ажырашып тынуусу.


Кыргыз