Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Эркектердин чач асыроосу

Эркектердин чач асыроосу. Мусулманчылыктын шартында эркектер чач койдуруучу эмес. Тасырайта кырдырып, жаак эттерде-ги чачты естурбей, мурутту серпип, сакалдын тегерегин сыйда асы­роо шарты болгон. Намазга түшүү да, Айт мааракелерин еткерүү да киринуу менен сезсүз денеде тазалыкты сактоо парзы бар. Эгер чачы узун болсо, ага садага-секет берүүсү шариятта жазылган.


Кыргыз