Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Эркек тууш, кыз тууш эсте болуу

Эркек тууш, кыз тууш эсте болуу. Бул – өкүнүчтүүлүктө ай-тылган ой. Адамдардын бири-бирине иши түшүүсү, коз карандылык-та, ич-ара мамиледе болушу. Баары эле ойдогудай жүзөге аша бер-беши. Бирөөлөрдү бирөөлөр алдыртан алдашуусу, алдатуулардын бардыгы. Ичтен ишеничтин суушу. Акыры анын изин баспоосу, эми андан көргөн ызаасын кайра кайталабоого тобо келтирүүсү.


Кыргыз