Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Эн-тамга

Эн-тамга. Бул – байыркы салтанаттуу каада-салттардан. Ар бир уруунун езунче белгилери – башкалар учун таанып билуучу дара-жасын көрсөтүүсү. Эн-тамгалары аркылуу аш-тойлорго баруусу. Чоң топторго катышуусу. Уруулар арасындагы чыр-чатактарга, элчил-дик иштерге жана башкаларга келүүсү. Алардын келе жатканы эн-тамгаларынан өзүнөн-өзү билинүүсү. Добулбас басып, сурнай тар­тып, керней үйлөтүп келип түшүүсү.
Эн-тамга – ошол уруунун элдик белгиси. Бул айбанаттардын көбүнчө, канаттуулардын сөлөкөттөрүнө түспөлдөш болот. Себеп дегенде, абалтан кыргыздар буларга сыйынуучу. Мисалы, моңгол-дордун эн-тамгасы менен моңолдор уруусунун эн-тамгасы «кушту», Бугунун эн-тамгасы «жагалмайды», Солтонун эн-тамгасы жаңы туу-ган айды символдоштурган.


Кыргыз