Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Элдик адам

Элдик адам. Бул – езүнүн бүтүндой емүрүн Ата-журту учун ар-наган, ар дайым жүрегү-жүлүнү алар менен тең соккон, ак эмгеги, астейдил дили, бутундей ене бою: «Тууган жерим, бир боор злим», -деген чыгаан инсан. Мындай касиеттери:
Биринчиден, езду озум, езгену жатым дебей, тең саноосунан;
Экинчиден, артында Ата-журт учун калтыра турган эмгектеринен;
Үчүнчүден, элдик деген улуу сездү ар дайым урматтоосунан;
Тертүнчүден, элине-жерине колунан келишинче кайрымдуулугунан;
Бешинчиден, езүнүн кийин-соң өлбөс-өчпөс калуусунан көрүнүүсү. Ата конушубузда каны-жанында «Кыргызым», – деп дүрбелөген, кылымдан калуучу уул-кыздары арбын. Алардын кыз-маттары мураска, керезге, таберикке айлануусу.


Кыргыз