Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Эки кочкордун башы бир казанга кайнабайт

«Эки кочкордун башы бир казанга кайнабайт». Создун оз маанисинде туюндурганда эки эмес, он кочкордун башы бир казанга боркулдап кайнап бышатдечи. Отмо маанисин түшүндүргөндө:

Биринчиден, куш төрөсү буудайык дейли, ал башка жаныбар-лардын өзүндөй барктууларына канчалык каршы болсо да катыл-байт. Ал сокур сезиминде озундей корет, эрдигин баалайт. Бири-бирин алыша албашы ыктымал. Мисалы, эки берендин уруктук туйулдугу бир уяда да жетиле албашы, бири-бирин жоюша алба­шы мумкун;

Экинчиден, бул макал мансапка байланышат. Жетекчи болгон-дор бир орунда быгыша албашы, биринен бири кыйын сезиши, ошен-тип, талаша, текөөрдөшүп, иштеше албашы да абзел… Макал ушуну түшүндүрөт.


Кыргыз