Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Эки эринди катуу жумуу, мурчуюу

Эки эринди катуу жумуу, мурчуюу. Бул да бири-биринин ой-пикирлерин алдыртан түшүндүрүү-түйүндүрүү. Т.а. ээги эринди ка,-туу жумуу бирдемеге нааразылыгы. Анан мурчуюп коюшу – анын туура эмес иш кылып жатканына алдыртан сес көрсөтүүсү. Мында каш-кирпиктери өзгөрө түшүүлөрү.


Кыргыз