Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Эки айылды эриктирбей, бир айылды бириктирбей

«Эки айылды эриктирбей, бир айылды бириктирбей». Сез мааниси абалы чатак тууралуу айтылат. Эки айылды эриктирбегени -эр-зайыптардын ушак-айыңжеткирүүсү. Биринен сала бирине дем-бе-дем каттап туруусу. Жаңы көргөнүн, укканын дароо айтуусу, ал жаңылык катары туюлуусу. «Бир айылды бириктирбоосу» – ич-ара ошонун чагымчылдыгы, уруш-тапашкажакындыгы. Кыргыздар: «Ушак ууктурат, чагым олтурот, куйту жеткирет» – дейт. Бул – бироену жа-мандоо, экинчисин кетере чалуусу, ортодо от жагуусу.


Кыргыз