Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ээнбаштык

Ээнбаштык. Бул – терс адат, тентектин бир түрү. Ээн – айла-на-чөйрөсү , демек, «ай», деген ажо жок, «кой» деген кожо жоктугу ээнбаш ошондой абалда «өзүн-өзү билүүсү, өтүгүн төргө илүүсү». Ээнбаштык аны ал өнөкөткө айлантып алуусу.
Биринчиден, ата-эненин тарбия-таалими ошол жерден жукпоосу же алардын көңүл бурбоосу; /
Экинчиден, үй-бүлөдөгү үндөктөөгө баланын моюн сунбоосу, какшагандардын сөзүн укпоосу;
Үчүнчүдөн, айласы кеткенде ата-эненин оз жайына коюусу;
Төртүнчүдөн, баланы эрке өстүрүүнүн белгиси. Ошентип ал ашы-нып кетүүсү, «Баланчанын уулундай» – деген лакапка айлануусу…


Кыргыз