Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Дос айрылат, сөөк кайрылат

«Досайрылат, сөөк кайрылат». «Досбергениндоолайт», «Эсеп-тешкен дос болбойт» -дейбиз. Кеп мааниси түшүнүктүү. Куда-сөөктүк мамиле түбөлүктүү. «Күйөө кыздын же кыз күйөөнүн, т.а. эки тарап-тын эли бири-бирине кошкон кошумчаларынын кыйшыктарынан, ашык-кеминен еон чыгарышат. Нааразы болушат, пендечиликте андан аркы катышты тып токтотуп коюуга дейре барышат. Аралары ачылып ке-тишет. Куда-сөөктө алыш-бериште андай жакка барбайт. Сеек ката­ры катыштарда оош-кыйыштар боло берет. «Алыбекалына жараша» -дейт. Анткени ортодо балдартурат. Ошондуктан, «Сөөктүн эңжа-маны суу кечирет», – деп айтылат.


Кыргыз