Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Дос-тамыр, теңтуштун кебин кор кылуу

Дос-тамыр, теңтуштун кебин кор кылуу. Адамдардын мүнөздөрү, акыл-ойлору бири-бирине топ келмейин алардын дос-тугу, теңтуштугу узак жашай албайт. Бат эле «Дос айрылат, соок кайрылат» болот. Т.а. эки теңтушутун жүрүм-турумдары жөнөкөй, ич ара мамилелери, алыш-бериштери шартка жараша түшүнүктүү, айкын болгон чакта гана дос-тамыр, теңтуштардын бири-бирине кадыр-баркы артылат. Бул досунун, теңтушунун сөзүнө конок берүүсү, айткандарын жерге таштабоосу, барктоосу, баамдоосу, бу жыргалчылыкта бирдей калыпта жүрүүсү, эл алдында ушул сапаттан жанбоосу. Асылкечтикти акактай сактоосу, мунун теске-риси, алар байлыкка, мансапка умтулуусу, бөтөлкөлөш дос, тең-туштарга айлануусу. Демек, «Эсептешкен дос болбойт» – деген накылды бийик тутуусу.


Кыргыз