Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Делбетаптык

Делбетаптык. Бул – адамдардагы жекече сапат, негизи терс адат. Делбе -анын мүнөзү, жеңилдиги, токтонуп тура албастыгы. «Ал делбеленип турат». Делбеленүү – ошондой касиетке эгедер-диги. Делбетап – анын жүрүш-турушунда учуп-күйүп жүрүүсү. Мын-дайлар мансаптууларда, улуктарда, бардарларда, элден бөтөнчө жашоого умтулуучулардан арбын жолугуулары, административдик желигүүсү, журт башында отуруулары, шору бар элди башкаруусу.
Экинчиден, адамдын «эпкиндей» калуучулугу, жин оорусунун калдыгы.


Кыргыз