Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Чычкылуу

Чычкылуу. Бул – адамдардагы жекече касиет. Эрктин чабал-дыгы. Бир нерсеге туруктуулугунун, чыдамдуулугунун жоктугу. Чычкы – туюнтма, сапат. «Чычкысы жаман», чычкылуу – аш-та-макка чыдабай кетүүсү, чычкылуулук – ошону онокотко айлантып алуусу. Ансыз чыдай албоосу, «Чычкысы кайнап кетүүсү», демек, ал тамак бышкыча, бышып алдына келгиче «отко түшүүсү», элден
мурун кол салып жиберүүсү. Аны өзү эрээн-тороон кылбоосу, бил-гендер кеп кылуусу. Казандагы кайнап жаткан этке кол салып, колу күйгөндөрү, катуу ууртап жиберип, оозу күйгөндөрү да болгон, • болумушта айтылуусу…


Кыргыз