Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Чычкан мурдун канатпоо

Чычкан мурдун канатпоо. Бул да терс мааниде баяндалат. Адамдардагы сарандыкты билдирет. Т.а. кыргыз пейилинде мал союу, демек, анын этин айыл-ападагыларга беруу, кезеги менен ча-кырышып, тамак-аш ичүүбүз-элибиздин наркын, салтын билдируусу. Айрымдар бирөөнүкүндө кеп болот да, озулеру элге дасторкон жаю-уну «унутуп» калат. Ал келме кезек, терме тезек боло албоосу. «Жа-мандыкын баса, жакшыныкын жата ич» болуусу. «Чычкан мурдун канатпайт», эл жадырап-жайнап отурса, өзүлорү, бала-бакырасы менен томсоруп отуруусу.


Кыргыз