Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Чүлүктөп, ноктолоп, буйлалап, айдап алуу

Чүлүктөп, ноктолоп, буйлалап, айдап алуу. Чүлүк- шилби, тал, ыргай сымал катуу жыгачтардын жоондугу чып’алактайын те-герек ийип, уйдун, топоздун мурунун көзөп өткөрөт. Нокто-жылкы-нын башына катылат. Буйла-төөнүн көзөлгөн мурунуна өткөзүлгөн кыл жип. Чүлүктөп алуу – чүлүккө жип тагып уйду, топозду же-телоо, ноктолоп алуу – чылбыр тагып жылкыны жетелоо. Айдап алуу – кой-эчкини алдыга салып айдоо. Бул сөздүн түз айтылышы. Өтмө мааниси – эри зайыбын, зайыбы эрин «кыңк эттирбей» башка-рып алуулары.


Кыргыз