Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Чоң үйдөгү күлсө, кичи үйдөгү ырсаят»

«Чоң үйдөгү күлсө, кичи үйдөгү ырсаят». Кыргыздарда «чоң үй, кичине үй» деп, илгери тууган ичинде сакалдуусуна, башкаруусуна, байлыгына карата, ж.б. бөтөнчөлүктөрүнө карата боло айтып, ошого карата ызаатташа, сыйлаша турган. Ошол чоң үйдүн ээси уруунун же бир атанын балдарынын башчысы катары бааланган. Андан ыйбаа кылуучу. Мындай айтуу – макалды туз мааниде түшүндүрүү. Ал эми өтмө маанисинде колдоп келүүчү кошоматчылыкка, жасакерчиликке, жагынуулукка барып такалат.
Анын өзү эмес көлөкөсүнө жалбаруу сымал кытмыр ойду туюндурат.


Кыргыз