Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Чебер көрүү

Чебер көрүү. Сез кол өнөрчүлүк тууралуу баратат. Устачы-лык – катуу буюм-тайымдарды жаратуучулук. Узчулук, тескери­синче, жумшак үлгүлөрдү кармоочулук. Уста эркектердин, уз ур-гаачылардын кесиби десек, экөөнүтең кайчы кармаган учурлары да учурайт. Элдик эки кесип көркөмдүктү, кооздукту коздейт. Де­мек, алар жасалга-колдонмо енерун жаратуучулар. Журт көзүндө шыктуулардын катарында туруучулар. Эми ошолордун узанган-узданган буюм-тайымдарын көрүүгө, кантип кармагандарына ма-ашыр алууга куштарлар – салтты сактап кур кол барбай, жолдугу менен атайын баруучулар.


Кыргыз