Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Чамгарактап турган кези

Чамгарактап турган кези. Адатта, ит ез айылында, тетен, ез үйүндө, короо жайында, бироолордон анча коркпойт. Ээси тур-ганда келген адамдарга, мал-салга баатыр көрүнөт. Куйругун чам-гарактатып, жонунун түгүн чыгарат. Ээсинен буйрук күтөт. «Ал» -деп койсо, алын билбей, түз эле атырылып барып тиет. «Айыл итинин куйругу чагарак» – деген макал ушундайдан келип чык­кан. Ал бара-бара «чагарактап турат» болуп айтылып калган. Буга боз үйгө көчүгүн такап үрүүсү үндөшөт. Демек, сөздүн ток этээ-ри мында «чамгарактап турган кези» адамдарга етме мааниде айтылып жатпайбы! Кор дүнүйөнүн ооматы аркылуу эсирип, ар

кимден айбыкпай, коркпой-уркпой терт тарабы түгөл, кыбыла ке-зин билдирип отурбайбы!

Чамгарак – боз үйдүн түндүгүнүн чабагынын ортосундагы кар-шы-терши коюлган жыгачтары. Үйдөн бирдеме чыкса: «Ой, чамага-рак кимдики, чырды өз үйүңдө чыгаргын», – дейбиз. Чамгарак бийик-те турат. Ит адамдын жоругу буга ундошет.


Кыргыз