Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Чалакайымдык

Чалакайымдык. Бул – адамдагы начар сапаттардан. Бир ишти аягына чейин жеткирбей, орто жолдон чыга беруусу, суйлоп барат-кан сөзүн бутпоосу. Отуруп-туруусунда шашкалактоосу. Ар дайым арак ичкендей жүрүүсү, жүрүш-турушу жеңил ойлуулукка чаап туру-усу. Анда калпычылык, кайсардык, жеңил ойлуулук – бири-бирине өтүп туруусу. Сөздү айта билуусу менен уга билуусундо адамдар­дын сапаттары аныкталат. Чалакайымдык – кайсардык, оң сапаттар­дан кур жалак калуусу.


Кыргыз