Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Чач, тырмак алуу

Чач, тырмак алуу. Адатта чачты көп өстүрбөй алдырып тура-быз, кыз-келиндер тараганда чач талдары та’ракта калат. Аны түйчөлөп коет. Тырмактарыбызды уйде олтуруп алабыз. Аны чогул-туп, бирдемеге ороп, жерге көмөбүз, чачты эски-куску дубалдардын кычыгына кыстаруу керек. Адам баспоого тийиш. Эски-уску кийим-кечектерди, төтөн, наристелердикин ошентуубуз адепти, наркты сактообуз болуп эсептелет.


Кыргыз