Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Бышмана

Бышмана. Бул – элдик жорөлгө. Тирүүчүлүкто адамдар бири-бири менен мамиледе, алды-бердиде болушат. Андыктан соода-сатыктар арада жүрот. Негизи, убадага туруу, ар иштин оз учурунда болушу, натыйжасына чыгуусу тактыкты, топтүктү билдирет. «Ал алыш-беришке туура жүрет», «Ал, кокуй, алганга бар, бергенге жок», «Убадага турбайт» – ендүү кер-тирүүлүкте сезсүз айтылат.
Бышмана – убададан тайгандардан доолашып алынуучу, бер-бей кое албоосу, шарт боюнча кыңк этпей, белгилүү елчемде бир-деме таштоосу. Азыркы «залог коюу» буга үндешет.


Кыргыз