Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Бычакка түшүү

Бычакка түшүү, Бул – ашынган терс адаттарынын бири. Жекече мүнөзү, жүрүш-турушу, жеңилдиги, ачуулуулугу, канынын суюктугу, ж.б. жагдайлары аркылуу жалпыга белгилүүлүгү. Бычак-курч курал, ал кесип кетет. Өтме мааниде алганда айрымдар ошол бычакка сай-ылчудай, мизинде ойноочудай абалда болуулары. Өзүнүн кимдигин журталдында көргөзүп, даана далилдеп коюулары. «Капырай, капы-рай, кантээр экен, бычакка түшүп турат!» – деп айтуулары.


Кыргыз