Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Болуш

Болуш – (волосный управитель) м.а. аймактык башкаруучу. Бул Кыргызстан Росииянын карамагына өткөн соң администраци-ялык жактан элди башкаруучу, бийликти жүргүзүүчү. Ал шайлоо жолу аркылуу жүзөгө ашат. Уруу-уруу боюнча шайланган. Эгер болуштукка элдин саны жетпей калса, башка урууларды үгүттөп көчүрүп алган.


Кыргыз