Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Бөктөрүү

Бөктөрүү. (Бөктөрүнчөк). Бул минген келүктүн соорусунан ча­кан жүктү тоголоктоп чыгарып, канжыга менен эки жагынан байлап алуусу. Кыргыздардын ат үстүндегү оюндарында, мисалы, эр эңиш-те сезсүз бектөрүнчек, ал эрге жөлөк. «Бөктөрүп кетүү» өтмө маани­де ал ганда ат үстүндө эрди эр эңип кетүүсү – жыгып кетүүсү ж.б.ларга өтө тыңдык, чыйрактык кылуусу.


Кыргыз