Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Бокторүп кетүү».

Бөктөрүнчөк-эр эңиште(эр оодарышта) аттын соорусуна тоголоктоло коюлган корпоче. Ал оюн учурунда эр үчүн өбөк, жөлөк. Өтмө маани бөктөрүү – «эр эңиш» оюнундай башка бирөөлөрдү да жеңил-желпи бөктөрүп кетүүсү болуп атат. Т.а. адамдын өтө тыңдыгы, мыктылыгы. «Эр эңиш» оюнундай көрүп, образдуу айтканда, бирөөлөрдү артына «бөктөрүп» алуу-чудай күчүн билдирет.


Кыргыз