Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Бөдөнөнүн үйү жок, кайда барсаң бытпылдык

«Бөдөнөнүн үйү жок, кайда барсаң бытпылдык». Бодене -адал канаттуу. Этин укмуштай баалашат. Ал дайыма «бытпылдык» – деп сайрайт. Муну ошол үнүнө карата айрым элдер торго асыра-шат. Тетен, мындайга езбек эли маш келет. Чайканаларда отуру-шуп, «бытпылдык» деген унунон ыракаталышат. Макалдын мааниси айрым адамдарда бар. Үйү-жайы жок, аш-тойлорбу же айыл аралай-бы, жер безип, эптеп бир оокат кылып жүрүүчүлер бар. Макал етме маанисинде ошолорго карата айтылат.


Кыргыз