Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Битекарын

Битекарын. Бул – сараңдын эң эле жеткен чеги. Айрым адам-дар жашоо-турмушта ошондой да жаралат. Битекарын – биттин иче-гисине кан куюну, битин сыгып, канын жалоону да түшүндүрөт. Ан­дай адамдар менен алды-берди кылууга, адамча мамиледе жүрүүгө болбойт. Өзүнөн-өзү бирдемелерди аягандар, ыраа көрбөгөндөр. Өтө курч мааниде айтылган. Мында алардын сарандыкта тиричиликти өткөрүүдөгү өтө «чыйрактыгы», «эпчилдиги», «ыкчылдыгы» да эске келет.


Кыргыз