Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Бирин-бири уруп ойноосу

Бирин-бири уруп ойноосу. Адепти башынан сактообуз зарыл. Элден бирөөлөр таалимдүү-тарбиялуу кеп тизгинин чоюп жатканда же санжыра чечүүдө, жалжактап күлүп, чымчышуу, бирдемелерди ыргытып ойноо аркылуу кеп-сезго конок бербөөбүз – бул да уят. Мындай жорук көргөнү-өскөнү жаманга барып такалат. Алар кээде топурак менен, кээде кар менен уруусу – оюнду олдоксон ойноосу. Бирөөлөрдүн талуу, катуу жерине коюп, оюндан отчыгарып кетүүсү. Албетте, андай кополдук – асылкечтик же көңүлдү ачуучулук эмес. Көпчүлүккө, көбүнчө карыларга серт көрүнүүчүлүк.
«Жийделүү-Булак, Арашан, Жийдеси чыгат жанаша. Жийдеси менен бир уруп, Жеңемди кылам тамаша».
Женеси – ал экинчи энеси. Балдарына чоң эне. Агасын сыйлоо-
су эмес, бул «жаман бала энесин кечукке тээп ойноого» барабар.


Кыргыз