Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Бирдеме дегиле

Бирдеме дегиле. Адам жантаазим болгондо, ага зыйнат көрсөтүүдө, соопчулук биринчи орунда турат. Ак дилден кызмат кы-луу – адамдык да, мусулмандык да парз. Бул жагынан алайлыктар ичкиликтер, анжияндыктар, аксылыктар динди маданияттуутутушат. Арак-шарапты маркумдун зыйнатына байланыштуужерлергежоло-тушпайт. Аш берүүдө да ушул озуйпа сакталат. Аркалыктарда, ми-салы, маркумга мал союлат. «Мал союп жаткандарга бирдеме», «Бо­орсок жасап жаткандарга бирдеме», «Эт бузуп жаткандарга», «Эт бышырып жаткандарга», «Кор казып жаткандарга», «Казан-аяк кар-магандарга» өңдүүлөр:

Биринчиден, бул – өнөкөт динге ишенүү касиетин тарытуусу. Туштукте езунче дин бардай туюлуусу.

Экинчиден, элдин каада-салтын ирээнжитүүсү, эки тарапта эки дин бардай, ар кими езунун динин туткандай абалда калуусу. Арий­не, мусулман дини – улуу дин, биз ошонун жолун аркалообуз керек.


Кыргыз