Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Бийкеч

Бийкеч менен беш көкүлдүн айырмасы аз. Ал турмушка чыкты-бы, же чыга элекпи, мында бирөөнүн алмончоктой кызы, анын аб-рою тууралуу сөз төркүнү оболу айтылат. Жалпы түшүнүктө тур-муштана элек кыздарды «бийкеч» деген атта айтып жүрөбүз. Де-мек, беш көкүлдөн өткөн ургаачылар – бийкечтер. Б.а. жашы бир аз өтүп бараткандар бийкеч аталышы да ыктымал. Жеңеси кайын сиң-дисин ушундан улам «бийкеч» деп эркелетет жана тергейт. Бул да, адатта, тебетей кийиши менен жубандардан айырмаланат.


Кыргыз