Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Беттен алуу

Беттен алуу. Бул – адамдагы терс сапаттардан. Кеп-сезге конок бербөөчүлүк. Бирөөнүн ойлогон ойлорун жактырбоочулук. Ага да-роо одоночулукта жооп берүүчүлүк. Туурабы же туура эмеспи, аяр-дабай, түз эле бетине айтып салуучулук. Беттен алуучулук – бетке чаап сүйлөөчүлүк. Тактап айтканда, адамдын жүзүнө, абийирине, сапатына, касиетине карабоочулук. Албетте, ал өтө эле көңүл кал-дыга барып такалуучулук. Мындан ал бетке чабаар, аң-дөңдү кара-бай айтып таштайт-деген пикир калат.


Кыргыз