Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

БЕШИК ЫРЫ

Алдей, алдей ак бөпөм, Асти катув ыйлаба. Апкелейин буламык, Апакеңди кыйнаба. Өбөлөрө-лөрө-лаай, Алле балам, уктагын, Өбөлөрө-лөрө лаай! Алле-алле тентегим, Абдан өттү жентегиң. Анча катув ыйлаба, Айчырайлуу элпегим. Өбөлөрө-лөрө-лаай. Алле балам, уктай гой, Өбөлөрө-лөрө-лаай.
Үй үстүндө ырдаган, Үркөр кызы болбосун, Тыңшап койчу ыйлабай. Таң чолпону жолдошуң, Өбөлөрө-лөрө-л аай, Алле, балам, уктагын, Өбөлөрө-лөрө-лаай.
Берешендер ой кылдык, Бешикке бөлөп той кылдык. Белек-бечкек коп келди, Берекеге тундурдук.
Өбөл өрө-л оро-л аай, Алле, балам, уктай гой, Өбөлөрө-лөрө-лаай!
Кыргызда мындан 70 жыл мурда ар үйгө бир кут уйдуруп багын сынап корүү, аны үйдө сактоо адет ңдүү болгон.


Кыргыз