Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Батага эл чакыруу

«Бата менен эл көгөрөт, Жамгыр менен жер кегерет». (макал) Бул – жеринен келе жаткан жакшы салттардын бири. Бата кы­
луу, бата берүү, бата суроо, бата жаңыртуу, баталашуу сыяктуу жерелгелер кыргыз атанын аброюн арттырат. Т.а. журтчулуктун меймандостугун, нарктуулугун, марттыгын баамдатат. Батага чакы-руунун карыялардын, байбичелердин, кадыр-баркын кетерет. Ошон үчүн батага биринчи ирээтте улуулата, анан бүлө калат да, айыл жакшылары да, билермандары да чакырылат.
Адатта, биринчиден, балага байланыштуу «Жентек той», «Бе-шик той», «Тушоо той», «Суннет той» берүүдө б,атага чакыруу каа-дасы бар; 1
Экинчиден, үйлөнүү үлпөтүнө союлуучу малга, жайылуучу дас-
торконго байланыштуу бата берүүлөр болот;
Үчүнчүдөн, кыргыздарда кышкы согумга ири малдарды (жыл-ы, уй, топоз) каада катары кеп союшат. Бата кылууда буга чакы-
руулар бар;
Төртүнчүдөн, түлөе берет, келин тою болот, буга сөзсүз алакан жайдырат;
Бешинчиден, үй тигүүдө, курууда, (түндүк көтөрүүдө, устун көтөрүүдө) сөзсүз мал муздалат, бата тиленет;
Алтынчыдан, адатта, кыргыздар аш берүүгө өтө көңүл буруп кел­ген. Кырк ашы, чоң ашы бар. Буга мүмкүн адамдарды батага арбын чакырышат;
Жетинчиден, бирөөлөргө мейман келсе, же өзүнчө жандык союп жешсе, бир атанын балдары ызаат-урмат үчүн карыларын чакырат.


Кыргыз