Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Баш чайкоо, баш ийкешүү

Баш чайкоо, баш ийкешүү. Бул -жөнөкөй, сыйда адаттардан. Башты оңго-солго буруусу «жок болбойт» – дегенди, башты ейде-төмөн эңкейтүүсү «бар», «макул» – дегени. Үн чыгарбай сырды жашыруун түшүндүрүүсү, ич-ара бири-биринин ой-пикирлерине илгирт-пей макул болуулары.


Кыргыз