Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Бармак басты, көз кысты

«Бармак басты, көз кысты». Бул – ич-ара чукташа коюп, олжо-го туйтунуу. Бирөөлөрдүн жонунан жеп-ичүү. «Бармак басты» -улук-тардын мөөрү (илгери мөөр ордуна баш бармакты сыялуу жаздыкка басып, кагазды күбөлөндүрө турган). «Көз кысты» – биреелердун, ошол эле улуктун макулдугун алуу. Экөө биригип калып, ич-ара чук-ташып алып, ортолук мүлккө кол салуу. Мындай макал азыркы жи-гиттерге куп жарашат. Бул – «Кеңешип кескен бармак оорубайт» -дегендин тескери түшүнүгү. Муну идиома дейт. Башка тилге дал өзүндөй которууга болбойт.


Кыргыз