Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Балдар жана кыздар

Балдар жана кыздар. Сылык мамиле кылууда улууларды сиз, сиздер, өзүңүз, өзүңүздөр, акелер, үкөлөр-иникелер деп кайрылат. Жолдошторго, теңтуштарга сен, силер, өзүңөр, өзүң, алар, тиги, бул өңдүү кайрылуулар да боло берет.

Улуулар тууралуу мамиле болуп жатканда, мисалы, Турсунай эже, же эжеке, же Сүйүмкан тайэже, Уланбек байке, же ава, же аке, же байке, Бообек ата, же чоң ата, тайата, Мунаркүл эне, чоң эне, тайэне, тайжеңе. Кичүүлөр женүнде: Урмат иним, же үкем, Алтынай карындашым, же Уулкан апам, Уул-бектайакем оңдүү айтылат. Бейтааныш балдар-кыздарга кайрылууда: «Сиз» деш сыпаакерчилик кылат. Кыргызда «Сиз» деш сылык сез. «Сен» деген сенек сез дейт. Жашамактарткандар, кары-карыя-лар бири-бирине «Сиз» деп айтуу сыпайыкерчилик болот.


Кыргыз