Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Балалуу катын – балээлүү катын

Балалуу катын – балээлүү катын. Бул – балалуу аялдардын бала-бакыралуу эрге-жерге барышы. Эрди-зайыптын ар кими өз балдарын ичине имере тартуусу. Ушундан улам үй-бүлөчүлүктө бирөөнүаса, бирөөнү баса кароолордун пайда болушу. «Менин бал-дарыма антпейсиң, өз балдарыңа өмөчөк атасың», – деп аялдын доомат коюшу. Т.а. арадан араздашуулардын аста-секин чыгышы. «Өгөйдүн өөнчүлдүгү – жетимдин кекчилдиги». Айрым учурларда бара-бара ырктын ырбашынан, жаакташуудан ажырашып тынуула-
ры. Албетте, андайда эстүү эрди-аял жалпы тил табышуусу. Ошол аркылуу гана үйдө жайбаракат жашоолору.


Кыргыз