Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Бала өзүнүн энчилүү аты жөнүндө түшүнүк алуусу

Бала өзүнүн энчилүү аты жөнүнде түшүнүк алуусу. Ооба, бала: «Эмне үчүн менин атым мындай коюлган, ким койду экен? Чоң атамбы, тайатамбы, чоңэнемби, тайэнемби?»-деп кыялда-нат. Ар кимдер муну билип-туюп коюулары тийиш. Мисалы, Аалы аттуу баладан: «Атыңды ким койгон?» – десек, ал: «Тайакем ко-юптур» – деши ыктымал. А, мүмкүн, балага ата-энеси айтып жүргөндүр: ««Ушундай сүйүктүү адамдардан болсун, таланттуу болсун, атагы чыксын, ошол үчүн ушул атты койдук» – деп. «Аалы»   араб тилинде «жогору», «улуу» дегендик. Ат коюудагы тилек -каалоо, так ушундай максатты аркалайт. Демек, Аалы Токомбаев -   атактуу адамдардын бири.

Акын, Социалисттик Эмгектин баа-тыры. Азыр анын айкели ордо калаада Опера жана Балет театы-рынын маңдайында турат. Аты уйкаш адамы жөнүндө бала мына ушундай түшүнүккө эгедер болот. «Бүбүсайра», Бүбү- көзү ачык, эмчи, Саара – тазалык, булар – кыргыз, иран сөздөрүнөн алын-ган. Алсак, мисалы, бир кыздын аты Бүбүсайра, аны чоң энеси коюптур. А, мүмкүн, Бүбүсайранын табигый талантына, татына-кай өңүнө карата так ошондой ат коюлгандыр, же тим эле ошон-дой аттуу бирдемелерине окшоштуруп атаган чыгаар. Уйкаш ат-тар дегенде баланын эсинде Бүбүсайра – атактуу бийчи, кыргыз элинин жылдызы тартылып турат. Албетте, ысымы уйкаш кыз муну билип коюп, андай сыпаттуу адамдын элесин урматтап жүрүш, ошондой болуш ушул чактан башталат.


Кыргыз