Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Бакыр киши паанада»

Бакыр киши-езтиричиликтерин жасап, малы бар, жаны, даны бар – дегендей биреелер менен иши, ыры-чыры жок, кудай момун катары жургендер. Паана – эл ичин маанектоо. «Бир кудай өзү паана» – дейт эмеспи. Албетте, тынчтыкта алдымы-жуттуму, куудум-шуудуму жоктор да, каада-наркты да, салтты да, урп-адатты да, элдик жөрөлгөлөрдү эл катары сактаган, женекой, коңур адамдар. Бакырчылык – журт арасында катардан калбай жашоо, кесип кылуу…


Кыргыз