Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Байдын уулу айраның, айраның болбосо чыгаар эле ойронуң»

Албетте, байдын, кедейдин жашоолору жеринен болуп келуучу жоролго. Мында кедейдин байга коз карандылыгы тууралуу кеп коз-голууда. Демек, жумушун кылып, айранын ичип, даамын таткан неме байга акарат айта албайт. «Куп» деп турушу зарыл. Муну ушул маа­ниде түшүнүү зарыл.


Кыргыз