Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ажы

Ажы. Бул – Мекеге барып, Алла Таалага, кудайдын кулуна, Му-хамбеттин үмөтүнө, Чалыярдын досуна, мүлдө мусулмандардын шейиттерине ак дилден жалынып-жалбарып, бардык буйруктарын ат-карууга башын сайып койгондор. Ажыга даярданып, ал кайра келбе-стей, эли-журтун көрбөстөй, өзүнө-өзү зыяраттын улуу жолунан тай-бастай кетет. Эли-журту, үй-бүлөсү менен биротоло коштошот. Жее-жаландап Аравия чөлдөрүн артат. Мекеге-мединага жетет. Аларды тосуп аЛуучулар зыярат кылуунун жол-жоболорун айтып, зор даяр-дыкта ичине киргизет. Ажысы кабыл болгондордун көбү кайра эли-журтуна кайтпаган. Ара-жолдо жантаазим болгон. Азыр Ажыга бару-учулар арбын. Жыл сайын самолет менен барышат. Көбү сыртынан көрүп кайтышат. Алар кайра келээри менен мурунку жоруктарын жасашат. Ажысы кабыл болуучу кун – Курман айт. Ошондо баруучу-лар уч кун ичинде Ажысына Кудай-таала ишаарат берет.


Кыргыз