Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

«Атадан жаш калдың»

«Атадан жаш калдың». Улуу жашты жашаган карыялардын балдары да ошол улуу жашка карай баратат. Атасы акыры коз жу-мат. Аны түбөлүктүү жайына коюп келе жатканда, адатта, баласы үйгө өкүрүп келип түшөт. Ошондо жоро-жолдоштору атынын тизги-нин экеелоп кармап, «Атандан жаш калдың. Эми сени ким багат, өкүрө туш?» – деп, көпчүлүктүн көзүнчө тамаша чыгаруусу.
Бул, биринчиден, кеп жашаган маркумга элдин ыраазычылыгы, ошол уруктун сыймыгы. «Биздин аталар мынчага чыгып олген» -дегени.
Экинчиден, баласы ошончо жашка чыгып калды. Ушуга дейре ата-энесин көрдү. «Сенде эч арманың жок» – деп, ага да тели-тең-туштары жетине албоосу. Энелери, чон, энелери елее да, зыйнатын балдары көрсөтсө, мына ушундай тамашалар айтылат.
Албетте, бул – тамаша чыгарган салт. Эч кандай зыяны жок.


Кыргыз