Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ата-энеге кол көтөрүүсү

Ата-энеге кол көтөрүүсү.

«Биржоголсо, табылбас, Ата-эне кымбат баарынан». (Райкан)

Ата-эне бала үчүн ыйыктардын ыйыгы. Бала-перзент, аны ата-

эне табат. Ата-эне табылбайт, бала табылат. «Бала белде, катын жолдо» – дейт. Ата-энеге акарат айтууга, кол көтөрүүгө шарият да, адеп-ыйман да жол бербейт. Жарык дүйнөгө чыгарган эне ак сүтүн, ата элик сүтүн берет. Эрезеге жеткирген ата-энени сыйлоо, барктоо, нарктоо кыргыз баласынын абалтан ыйык милдети болгон. Кол көтөрүү – ата-энени уруу-согуу, тилин тийгизүүсү – ыйык ыймандын кетүүсү, ант-арбакуруусу. Ата-эненин ыраазычылыгын алуу – Меке-ге беш курдай көтөрүп барып келүүсүнө барабар.


Кыргыз