Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ат жалында казан ас

«Ат жалында казан ас». Бир топ үзөнгүлөш жолдоштор басты-рып баратышып, ат жалында даам сызуулары. Т.а. канжыгадагы кур-жундун оозун ачып, андагы тамаш-аштарды жеп, чанач, көөкөрдөгү суусундуктарды аттан түшпөй туруп жутуусу. Деген менен мунун салыштырмалуу мааниси башкада, адамдар сапар аттанганда аңге-ме учугу сапталат. Нарктуу-салттуу сездор айтылат. Кеп баккан адам-дарды жандай бастыргандар, улуу накылдарды угууга куштарланат. Ошого маашырлар атайын андайларды ээрчитип да алышат. Бул узун жолду кыскартуу болуп саналат.


Кыргыз