Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ат оонаган жерде түк калат

«Ат оонаган жерде түк калат»Сөз төркүнү «Аркалуудан оона-бас, азуулуудан кепшебес» – деген макал бар. Азуулуудан төө, уй, топоз, кой, эчки кепшейт. Аркалуудан оонабайт. Азуулуудан кепше­бес жылкы. Жылкы жаныбар оонаса, сергий түшөт дейт. Ошондо оона­ган жеринде түгү жабышып калат. Отмо мааниде айтканда «тук ка­лат», – мисалы, мал сойгон орунда бирдеме ташталат. Чыпчырга-сын коротпой жүктөп кетпейт. Бышырып жешке колкесер, ичеги-ка-рындан, арка-моюндан, кызыл басканда кырманда кырман түп ка­лат. Кууруп жейт, тартып алат. Уста узанса, темир-тезектердин сы-ныктары артат. Алардан ылайыкталып, буюм-кече жасалат. Кой кыр-кында, эчки, топоз кылтактоодо, төө тоноодо, жылкынын жал-куйру-гун кыркууда ошол өнөктүккө катышкандар куру кол кайтпайт.

Сыпайкерчиликте «Ат оонаган жерде тук калат», – деп кыргызда салттуулукту, нарктуулукту жасашат.


Кыргыз