Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ат куйругун майлоо

Ат куйругун майлоо. Мыкты жылкылар калк көзүндө туруучу. Бирөөлөрдүн атына, жоргосуна биреелер суктануучу, куштарлануучу,

дымагы артылуучу. Ошону минүүгө, мамысына байлоого азарт болуу-чу. Кандай да кылса, чыгымына карабай сатып да алуучу. Адатта, ан­дай жылкылардын кепчүлүккө күлүктүгү, жүрүшү, басыгы, сын-турпа-ты жагынан айырмалануучу. «Бул атты сатып алдың, эми куйругун майла» – деп, жоро-жолдоштору салттык сездерге жыгып, кой-козу, эчки-улак сойдуруучу. Кээ бирлери торпок-тай сойдурууга чейинки сый-ды керүшчү. Минтип, майлоого кийин бетелке да аралашты…


Кыргыз