Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Ашынып кетүү

Ашынып кетүү. Бул – адамдардагы терс сапаттардан. Ага
төмөндөгүлөр себепкер:
Биринчиден, ал мансапка, байлыкка, бардардыкка чиренүүсү. Баш-каларды ээк апдында көрүүсү. Аларды каакы ордуна да сыйлабоосу;
Экинчиден, анын жекече мүнөзүндөгүжетишпегендиги, акылын
эрки башкаруусу;
Үчүнчүдөн, «кой» деген кожонун, «ай» деген ажонун болбоосу. Андан элдердин жалтанып, тике айткандан айбыгып туруулары. Анан бийликте көп отуруп, «көзүн май басып» кетүүлөрү.


Кыргыз