Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Арампос неме эле

Арампос неме эле. Кыргыздар адал, арам деп коргонун-билге-ңин экиге бөлүп карашкан. Муну Мукамбет пайгамбар чек коюп, ада-лы ичилип-желип, арамы ташталган. Бул – арам ишке малынган, жүргөн-турганы бузук. Элге-журтка, коомго жат көрүнүштөрдү жасо-огожакын,

«Ичкен-жегени калыңбы? Же «чылыктардын» бирине малынды. Айтор, Ороз Корозович, Кызматынан алынды»,

-деп атактуу мыскылчы акын Мидин айткандай, бул кески адамдар-га таандык сапат. Таза жүрбөгөн, мусулманчылыкты аңдабаган жүрүм-туруму начар адамдар да ушул топко кирет. Азыр деле «анын тамы арам там», «дүнүйөсү арам дүнүйө», «арам мал», «арам оокат», «тапкан ташканы арам», «таман акысы мандайтери эмес, уурдалган байлык» – деген ой ооз учунан кетет.


Кыргыз