Кыргыз Инфо - Кыргыз. Кыргызча китептер, ырлар, каада-салттар, эпостор, жомоктор, акыл-насааттар, учкул сөздөр жана макал-лакаптар Кыргыз Инфо сайтында.

Арамдык

Арамдык. Бул – терс корүнүш. Мусулманчылыкта адал-арам жеринен айырмаланат. Эмнелерди адал, кайсыларды арам дейбиз. Алар абалтан аныкталып келүүдо. Уурулук, каракчылык, бироолор аркылуу жаралган, жыйналган дүр-дүнүйо, мал-мүлк, там-таракарам – деп, ал азыр кепчүлүкко дайын. Арам оокат езү эле белгилүү керүнүүдо. Ага карама-каршысы «адал» турат. Анын булагы маңдай тер, таман акы, кажыбас эмгек. Булар да элге-журтка дайын, ушун-

дан улам, «арам тамак», «арам боз уй», «арам машина», «адал там», «адал боз уй», «адал автомашина», «арам мал», «адал мал» -өңдүүлөргө бөлүнүп, азыр эл ичи экиге жиктелүүдө. Арийне, бул кыргыз капитализминин мүнөздүүбелгилери. Мурунку бай-манаптар-дан, болуш-бийлерден, туп тамырынан бери айырмаланган улуктар-дын, чиновниктердин, суткорлордун, кызылкулактардын, алыпсатар-лардын «жаңы терминдери», «түшүнүктөрү»…


Кыргыз